dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Aktualności
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie
W dniu 18 lipca 2017 r. (wtorek),  o godz. 10:00 , w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 765/2, 766/2, 767/2 i 768/3 położonych w obrębie Sadowiec oraz uchylenia Uchwały Nr XXXVI/237/17 Rady miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 397, 398, 399, 400, 418 i 419 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych nr ew. 702/1, 702/2, 703, 736/1, 736/2, 735, 705 położonych w obrębie Sadowiec, działki oznaczonej nr ew. 652 położonej w Działoszynie obręb 2 miasta Działoszyn, działek oznaczonych nr ew. 676, 677, 577/1, 577/2, 578, 595, 680, 2707 położonych w obrębie Działoszyn Wieś oraz działek oznaczonych nr ew. 5774/1, 5774/2 położonych w obrębie Trębaczew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 589 położonej w obrębie Sadowiec oraz działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 360/4, 360/5 położonych w obrębie Kolonia Lisowice oraz uchylenia Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2017-2026.
15. Interpelacje radnych.
16. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.