dzisiaj jest: 10 lipca 2020. imieniny: Amelia, Filip, Witalis
 
w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Szewskiej, Łąkowej i Podgórnej w Działoszynie
   Celem projektu jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic miejskich: Wroniej, Podgórnej, Narutowicza, Żurawiej, Zamkowej, Placu Kościuszki, Bankowej, Szewskiej i Łąkowej, jak również przejęcie wód deszczowych z istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach: Narutowicza i Żurawiej a także włączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej kanału deszczowego z ulicy Kościelnej w Działoszynie.
   Budowa projektowanej kanalizacji deszczowej na w/w ulicach pozwoli na uporządkowanie spływów wód opadowych z terenu w/w ulic oraz w przyszłości odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, z części Działoszyna leżącej w zlewni projektowanego kanału deszczowego do zbiornika retencyjno-filtracyjnego dz. nr 417.
   Zakres projektu obejmuje budowę kanałów deszczowych w w/w ulicach wraz z wpustami deszczowymi, oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz budowę zbiornika retencyjno-filtracyjnego jako odbiornika wód opadowych i roztopowych z w/w kanalizacji.
 
                                                 Zapraszamy do fotorelacji z przebiegu prac.