dzisiaj jest: 10 lipca 2020. imieniny: Amelia, Filip, Witalis
 
planowane
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie
Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1-130 obręb Miasta Działoszyn) polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego dojazd samochodów osobowych i dojście pieszych do zlokalizowanych przy drodze posesji.

Zakres przebudowy wchodzi wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o następującej konstrukcji:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm,

Przebudowa drogi wewnętrznej będzie przebiegała od km 0+009 do km 0+379 o długości 370 m.