dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
MGDK

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. Narutowicza 26a
98-355 Działoszyn
tel./fax (43) 84 13 541
www.mgdkdzialoszyn.pl

dyrektor: Iwona Mordalska 

                                        

Godziny pracy MGDK w Działoszynie:
Poniedziałek     8.00 – 18.00
Wtorek              8.00 – 18.00
Środa                8.00 – 18.00
Czwartek          8.00 -  18.00
Piątek               8.00 -  18.00                     
Sobota              8.00 – 18.00                      
Niedziela          wg. potrzeb                       

     Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie został utworzony 31 lipca 1991 roku na podstawie Uchwały nr X/89/91 Rady Gminy. Zadaniem statutowym  MGDK, od początku istnienia, była organizacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna, kształtowanie wrażliwości estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie własnej twórczości uczestników zajęć. Jak wynika z powyższego, MGDK, jako placówka upowszechniania kultury, działa już  na terenie miasta i gminy od ponad 20 lat. W tym okresie swojej działalności MGDK zanotował wiele sukcesów o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Wypracowano też sporo różnorodnych formy pracy, które na stałe weszły do harmonogramu cyklicznych imprez kulturalnych, organizowanych na naszym terenie.

     Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie  jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Przekształcenie MGDK w samorządową instytucję kultury, zgodnie z przepisami, pozwala na znaczną samodzielność placówki, wprowadzenie dodatkowych form pracy z młodzieżą jak i dorosłymi oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Prowadzona w bieżącym roku różnorodna działalność kulturalna pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz zapełnienie czasu wolnego. Obecnie w MGDK działają następujące grupy i sekcje:

 1.  Zespół taneczny " Tęcza" składa się z 4 grup, liczących razem około 40 dzieci w przedziale wiekowym: 7 - 15 lat. Grupę prowadzi instruktor – pani Julita Bociaga.
 2. Zespół wokalno -taneczny "Mini Tęcza". Uczestnikami zajęć są przedszkolaki w wieku 3- 6 lat. Grupa ta, licząca 24 osoby, jest prowadzona przez instruktora – panią Julitę Bociąga.
 3. Formacja tańca towarzyskiego prowadzona przez panią Marzenę Biedroń.
 4. Sekcja plastyczna – licząca 6 osób, prowadzona przez panią Izabelę Czołnowską-Górską.
 5. Chórek " Do Re Mi", liczący 20 osób, sekcja wokalna – 7 osób oraz soliści – 5 osób, prowadzeni przez  panią Karinę Weber. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat.
 6. Sekcja gry na instrumencie (pianino, gitara) oraz chórek – razem 12 osób prowadzona przez pana Krzysztofa Ptaka.
 7. Sekcja rękodzieła artystycznego, licząca 11 pań, których pasją są robótki ręczne.
 8. Grupa teatralna, prowadzona od 1 marca 2012 r. nieodpłatnie przez pana Michała Nagielskiego, raz w tygodniu, liczy obecnie 14 osób.
 9. Młodzieżowy zespół muzyczny”100 i 11 km” liczący 4 osoby, działający od stycznia br.
 10. Zapraszamy też wszystkich chętnych emerytów i rencistów do założenia w MGDK Klubu Seniora – informacja na rozwieszonych w mieście ulotkach.
 11. W ramach edukacji regionalnej rozpoczęliśmy też cykl wystaw starych zdjęć i dokumentów pod wspólnym hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Tematem pierwszej z nich jest historia szkolnictwa na Ziemi Działoszyńskiej. Prosimy o przekazywanie starych zdjęć i dokumentów, dotyczących dziejów naszego regionu. Po skopiowaniu zostaną zwrócone ich właścicielom, a kopie posłużą nam do zorganizowania następnych, tematycznych wystaw.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nami, do podzielenia się swoimi pomysłami, do wspólnej pracy na rzecz naszego miasta. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje.