dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
PP nr 1 w Działoszynie

     Pierwsze przedszkole w gminie Działoszyn powstało w 1948 roku w Działoszynie. W pierwszych latach swojego istnienia zmieniało wielokrotnie swoją siedzibę. Z budynku przy ulicy Bankowej, gdzie funkcjonowało jako ochronka, przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej by w roku 1949 ponownie powrócić do pierwszej siedziby.
     Z początkiem lat pięćdziesiątych  Przedszkole zostaje przeniesione do budynku Urzędu Gminy przy ulicy Częstochowskiej. Tam zajmuje parter, gdzie zorganizowane są dwie sale, pomieszczenie na kuchnię, szatnię dla dzieci. Pierwszą zatrudnioną nauczycielką była Eugenia Hyż, a pracownikiem obsługowym Natalia Kiepurska. Od 1950 roku zatrudniony zostaje pierwszy kierownik przedszkola – p. Teodora Gaworska, która pełni swoje obowiązki do roku 1987. Ten okres to przedszkole tradycyjne, które pozostawiło po sobie szereg bogatych doświadczeń poświęconych sprawie wychowania małego człowieka. Jednocześnie przekazało wiele tradycji związanych z mikołajkami, choinką noworoczną, Dniem Babci i Dziadka, Dniem Mamy. Na zakończenie edukacji w przedszkolu sześciolatki uroczyście zdmuchiwały świeczki z tortu. Dzieci brały również udział w przedstawieniach z okazji uroczystości przedszkolnych, lokalnych i państwowych.

     Wyposażenie przedszkola w pierwszych latach było bardzo skromne. Ekwipunek wzbogacano zabawkami przyniesionymi z domu, lalki robione były ze szmatek przez rodziców. Zorganizowano dwa oddziały po 20- 30 dzieci w każdej grupie. W tych latach zatrudniono nauczycielki: Jadwigę Bociągę (ciesząca się najdłuższym stażem nauczycielskim), Jadwigę Olejniczak i Janinę Młynarską oraz pracowników obsługi Stanisławę Kulig i Stanisławę Kansę. W okresie późniejszym ze względu na odejście pracowników na emeryturę następują zmiany w kadrach. Zatrudniono nowe nauczycielki Stanisławę Pabian, Jadwigę Kogut, Zdzisławę Spałek, w późniejszym czasie Izabelę Posmyk. Obsługę stanowiła Janina Judasik, Danuta Aleksandrowicz, Stanisława Mordalska, Maria Wojtaszczyk, Stanisława Szymala, a w późniejszym czasie Zdzisława Górnik.

     W roku 1982 przedszkole otrzymało dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na salę zajęć oraz magazyn żywnościowy. Następuje gruntowny remont przedszkola. W tym czasie przez pół roku przedszkole zajęcia prowadzi w Przedszkolu nr 2 na osiedlu. Po zakończeniu remontu Przedszkole zostaje zmodernizowane, wyposażone w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęty, magnetofony. Zostaje wyposażony ogród w sprzęt do zabaw ruchowych.

     Od września 1987 roku funkcję dyrektora placówki obejmuje Pani Grażyna Wojtal. Przez kolejne lata współpracuje z nauczycielkami – Stanisławą Pabian, Zdzisławą Spałek i Izabelą Posmyk. Jest to okres tzw. Przedszkola domowego, które pozostawiło po sobie szereg działań integrujących środowisko dzieci, rodziców, promocje osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym na konkursach, przeglądach i festiwalach piosenek. We wspomnieniach dzieci i rodziców pozostał smak radosnej, przyjemnej wesołej zabawy i nauki.

     W latach 90-tych przedszkole przyjmuje nazwę Publiczne Przedszkole nr 1 w Działoszynie. W związku z otrzymaniem kolejnych pomieszczeń od Urzędu Gminy powstaje nowy oddział. Dla nowej grupy dzieci stało się koniecznym zatrudnienie nowych pracowników dydaktycznych: Henrykę Cichowlas i Małgorzatę Hałaczkiewicz oraz personel obsługowo - administracyjny- Elżbietę Chodałę, Elżbietę Drab, Marię Gadzalińską, Hannę Wiktor, Czesławę Mazgaj, Wandę Gniecioszek.

     Rok 2000 to rok wielkich zmian organizacyjnych, następuje likwidacja placówek oświatowych, a w tym oddział na terenie Bobrownik i Zalesiaków, należących do Publicznego Przedszkola nr 1 w Działoszynie. Nauczycielki z tych oddziałów tj. Koryna Krysiak i Renata Ryś dalszą swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną kontynuują nadal w Publicznym Przedszkolu nr 1. W wyniku tych zmian przedszkole zostaje wzbogacone w meble, sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz nadal modernizowane. Dzięki plastycznym zdolnościom nauczycielek powstaje kolorowe przedszkole. Dekoracje są tematycznie związane z porą roku i świętami. Kultywowane są uroczystości „przedszkola tradycyjnego”, a ponadto w repertuar uroczystości organizowanych w przedszkolu wpisują się na stałe – andrzejki, jasełka, pasowanie na przedszkolaka. Mają one charakter spotkań integracyjnych, gdzie panuje ciepła, rodzinna atmosfera, atmosfera domowego ogniska.

     W roku 2006 obowiązki dyrektorki przejmuje nauczycielka Izabela Posmyk, a od 2007 roku pełni funkcję dyrektora.
     27 kwietnia 2007 roku przedszkole przyjmuje nową nazwę, posiada swoje imię „ Bajka”, nadane uchwałą Rady Miejskiej w Działoszynie. W swoim rozwoju placówka przybiera charakter „bajkowego przedszkola”, wprowadzając dziecko w świat marzeń i wyobraźni, a jednocześnie nadal kultywuje kulturę, obyczaje i zwyczaje przedszkola „tradycyjnego” i „ domowego”, a także rozszerza o nowe tradycje zabaw integracyjnych jak Święto Pani Jesieni, Śniadanie Wielkanocne, Święto Rodziny. Stosuje sprawdzone i nowatorskie formy współpracy z rodzicami. Rodzice specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, plastycy, policjanci, marynarze, prowadzą spotkania dla rodziców i dzieci.

     W 2006 roku powstał wśród rodziców amatorski zespół teatralny pod nazwą „Śmieszki”. Zespół w składzie Renaty Ryś, Koryny Krysiak, Katarzyny Spałek, Zając Ewy oraz  personelu obsługowo – administracyjnego: Janiny Judasik, Elżbiety Górnik, Zofii Szymali, Anny Mordalskiej, Ewy Dymskiej i Zofii Szczepaniak pod kierownictwem Izabeli Posmyk organizuje przedstawienia bajek z okazji różnych uroczystości: Dnia Dziecka – przedstawiając bajkę pt.”Jaś i Małgosia”, powitania Mikołaja – bajkę pt. „Tańczące krasnoludki”, oraz nadania imienia „BAJKA” dla przedszkola – przedstawiając bajkę pt. „Śpiąca królewna”.
     Rodzice przedszkolaków są angażowani do działań na rzecz placówki. Dzięki ich wsparciu finansowym wzbogacono plac zabaw w sprzęt i przyrządy zabawowe – huśtawki, równoważnie oraz zestaw do zabaw ruchowych. Przedszkole posiada dwie innowacje pedagogiczne. Jedna z nich autorstwa Izabeli Posmyk „Adaptacja małego dziecka” umożliwia dziecku bezstresowo przekroczyć próg przedszkola. Dziecko z ufnością i śmiałością wita każdy ranek przedszkola. Druga innowacja autorstwa Koryny Krysiak „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci 5-6 letnich” pozwala dziecku nie tylko rozbudzić potrzeby kontaktu z książką, ale również wyrażać przeżycia związane z utworem literackim w formie prac plastycznych, ruchu, tańcu i śpiewie. W ramach działań innowacyjnych przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
     Rozszerzamy oferty edukacyjne organizując bezpłatne koła zainteresowań dla dzieci. W wyniku dużego zainteresowania ze strony dzieci edukacją przyrodniczą nauczycielka Renata Ryś opracowała program autorski „Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolny”. Przy ogromnym zaangażowaniu dzieci i ich rodziców powstał ogród botaniczny. Stał się dla dzieci miejscem bezpośredniej obserwacji zjawisk i oznak przyrodniczych w różnych porach roku.

     Personel pedagogiczny dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki m.in. poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na stałe wpisała się współpraca z Domem Kultury i Biblioteką Publiczną. 
     Sukcesy naszych wychowanków promujemy w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, festiwalach. Powstał również folder przedszkola w opracowaniu nauczycielki Renaty Ryś. Z dostępnej dokumentacji przedszkolnej wynika, iż w przybliżeniu do naszego przedszkola uczęszczało 4 tysiące wychowanków.

     Od dnia nadania przedszkolu imienia „ Bajka”, wszystkie ważne wydarzenia, informacje, organizację uroczystości i imprez przedszkolnych dokumentujemy w kronice przedszkolnej.