dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
SP w Szczytach

     Szczyty były ubogą wsią pańszczyźnianą, należącą do dziedzica Myszkowskiego. Gdy w 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, w Szczytach powstała publiczna szkoła powszechna, w której kierownikiem i nauczycielem był Gruszczyński. W następnych latach przybyli: Mincer, dwie siostry Krzemińskie, Starska, Paulina Tomczyńska, Antonina Bandrowiczówna, Czapikówna, Wacław Drapiński. Nauczyciele dość często się zmieniali. Szkoła mieściła się w budynku prywatnym. Nauka odbywała się w prymitywnych warunkach – początkowo nie było podręczników i pomocy naukowych.
     W 1926 r. przybył do wsi Jan Szuptar z żoną Elizą, który zorganizował pięcioletnią, a potem sześcioletnią szkołę i był jej kierownikiem przez 18 lat. Sale lekcyjne mieściły w wynajętych u gospodarzy pomieszczeniach: u Katarzyny Średnickiej, Mateusza Mordala, Ekierta, Franciszka Owczarka, Ignacego Malatyńskiego, Józefa Bociągi. Tak było do wybuchu wojny w 1939 r. Całą okupację dzieci ze Szczytów były pozbawione dostępu do nauki.
     Zaraz po wyzwoleniu w 1945 r. Jan Szuptar zorganizował szkołę, do której uczęszczały dzieci w wieku 8 – 16 lat. Warunki były ciężkie. Lokal wynajęto u Ignacego Malatyńskiego. Uczono na dwie zmiany. Przybywało chętnych do nauki, więc wynajęto jeszcze sale u Petroneli Kluski i Ekierta.
     Często zmieniali się nauczyciele. Pracowali tu wtedy: Jan Szupart, Danuta Abramczewska, Bazanówna, Adam Mandat, Janina Mandatowa, Kaźmierczak, Adela Kuźniak, Ignacy Kowalczyk, Józef Bednarek.
     W 1950 r. Jan Szupart, ówczesny kierownik, poddał myśl o budowie w Szczytach budynku w  budynku szkolnego. Mieszkańcy wsi gorąco go poparli. W 1952 r. rozpoczęto budowę szkoły. Powołano komitet budowy, któremu przewodniczył Antoni Mordal, mający wielki wkład w jej powstanie. W międzyczasie Jan Szupart został przeniesiony na stanowisko kierownika do szkoły w Krzeczowie, a zastąpił go Kaźmierczak, potem Ignacy Kowalczyk, następnie Józef Bednarek. W 1953 r. kierownikiem placówki została Leokadia Wojtal.
     30 czerwca 1954 r. budynek został oddany do użytku, a 1 września nowy rok szkolny rozpoczął się już w nowej szkole. Warunki do nauki były bardzo dobre. Wzniesiono też budynek gospodarczy, położono betonowe chodniki, plac szkolny ogrodzono siatką. W 1961 r. placówkę podłączono do sieci elektrycznej.
     W latach 1954 do 1959 w szkole uczyli: Leokadia Wojtal, Adela Kuźniak, Barbara Kołowrotkiewicz, Zdzisław Droś, Eugenia Suchecka, Barbara Marczak, Daniela Owczarek, Krystyna Kamyk.
    W połowie lat sześćdziesiątych zorganizowano kurs wieczorowy dla pracujących w zakresie szkoły podstawowej, który ukończyło 15 osób powyżej 35 roku życia.
     Gdy w 1966 r. wprowadzono do szkół podstawowych ósmą klasę, w budynku zrobiło się ciasno i w związku z tym wynajęto jedną salę u Leona Kamyka, a kierownictwo szkoły wystąpiło z wnioskiem o rozbudowę. Czekano na nią kilka lat, aż w roku szkolnym 1970/1971 władze podjęły decyzję, że placówka nie zostania rozbudowana.
W tamtych latach w szkole uczyli: Leokadia Wojtal, Daniela Owczarek, Barbara Marczak, Eugenia Suchecka, Krystyna Kamyk, Janina Mikołajczyk, Ryszard Gładysz, Kamilla Michalczyk, Urszula Dyguda, Stanisława Tkaczyńska, Maria Hałaczkiewicz, Stanisław Wojtuń, Barbara Mszyca, Bogdan Górecki, Maria Mordal, Barbara Marczak, Władysław Piskuła.
     W roku szkolnym 1972/1973 do klas od V do VIII przybyły dzieci z Niżankowic i w szkole uczyło się już 161 uczniów. W następnym roku powstały zbiorcze szkoły gminne i obniżono w naszej szkole stopień organizacyjny, czyli istniały tylko klasy od I do IV, a pozostałe przeniesiono do Działoszyna. Nazwa placówki brzmiała wtedy następująco: Punkt Filialny w Szczytach przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Działoszynie. Jej kierownikiem została Krystyna Kamyk, a potem Eugenia Suchecka.
     Taki stan trwał do połowy lat 80, kiedy to zrezygnowano ze zbiorczych szkół gminnych i powrócono do ośmiolatek, a nasza placówka odzyskała nazwę: Szkoła Podstawowa w Szczytach. Jej dyrektorem została Eugenia Suchecka.
Trochę wcześniej, bo 1983 r. w budynku założono centralne ogrzewanie. Władze zaplanowały też jego rozbudowę, na co trzeba było jednak czekać kilkanaście kolejnych lat.
     W tym czasie pracowali tu następujący nauczyciele: Eugenia Suchecka, Krystyna Kamyk, Grażyna Jastrząb, Jolanta Gadzalińska, Halina Górczyńska, Maria Mordal, Mariola Pielucha, Renata Marszałek, Bogdan Mastalerz, Sławomir Nożownik, Kazimiera Malatyńska, Krystyna Wójcik, Marianna Szczepaniak, Anna Milwicz, Kazimiera Drab, Marek Kutermankiewicz, Lidia Soluch, Zbigniew Soluch, Anna Surma, Anna Krawczyk, Sławomir Kostrzewa oraz ksiądz Franciszek Konopka.
     W 1988 r. Zbigniew Soluch został dyrektorem naszej szkoły i pełnił tę funkcję do 1994 r. z dwuletnią przerwą, kiedy zastępowała go Maria Szczepaniak.
     Potem przez 10 lat kierowała placówką Lidia Soluch. Wraz z nią uczyli: Grażyna Jastrząb, Jolanta Gadzalińska, Halina Górczyńska, Zbigniew Soluch, Beata Mordal, Anna Woźniak, Anna Milwicz, Marek Szczykała, Tatiana Bator, Małgorzata Bierniecka – Wypart, Edyta Jesionek, Ewa Pinkosz, ksiądz Jerzy Kłys, Elżbieta Malatyńska, Katarzyna Wiśniewska, Michalina Strykowska, Joanna Bednarek, Beata Górnik, Aldona Majchrzak, Urszula Piskuła, Urszula Szatan, Aneta Sienkiewicz, Marzena Drab i Agnieszka Bulkowska.
     W 1997 r. wreszcie doszło do rozbudowy szkoły. Powstała mini sala gimnastyczna, szatnie, sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka. Dzięki staraniom dyrektorki Lidii Soluch i ówczesnego radnego Zenona Jarząba udało się zorganizować pierwszą w gminie pracownię komputerową. Później położono panele podłogi w dwóch salach, zamontowano antywłamaniowe drzwi wejściowe, podwyższono ogrodzenie boiska przy ulicy Szkolnej, wyasfaltowano boisko do siatkówki i koszykówki.
     W ostatnich latach dzieci mogły działać w licznych Kołach zainteresowań: sportowym, informatycznym, polonistycznym, teatralnym, dziennikarskim, historycznym, języka angielskiego, plastycznym, muzycznym, turystycznym, artystycznym.
     Odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

  • w 1995r. Aleksandra Gajęcka zajęła I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu recytatorskiego pt. „ Piękno przyrody w prozie i poezji”,
  • w 1996r. Michał Kamyk został laureatem wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy Technicznej,
  • w 1998r. Joanna Soluch została finalistką wojewódzkiego etapu Konkursu Języka Polskiego, a jego pracę oceniono na celujący,
  • w 1999 r. Renata Bator została laureatką wojewódzkiego etapu Konkursu Języka Polskiego,
  • dwukrotnie uczestniczyli w wojewódzkich zawodach szachowych,
  • dwukrotnie startowali w wojewódzkich zawodach w tenisie stołowym,
  • startowali w wojewódzkich biedach przełajowych.

     Nasi uczniowie klasy VI na sprawdzianach zewnętrznych uzyskali wyniki powyżej średniej gminnej. W ciągu ostatnich lat wypracowaliśmy pewne tradycje i corocznie odbywają się następujące uroczystości i imprezy: z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, z okazji Dnia Chłopca, Święta Pieczonego Ziemniaka, Sprzątanie Świata, ślubowanie klasy I, apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Narodowego Święta Niepodległości, andrzejki, mikołajki, spotkanie wigilijne, spotkania noworoczne, zabawa choinkowa i walentynkowa, Dzień Kobiet, Dzień wiosny, Dzień Ziemi, apel z okazji 3 Maja, Dzień Sportu, Przegląd Twórczości Dziecięcej, zaprzysiężenia nowego Samorządu Uczniowskiego, z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnanie klas VI. Pamiętamy też o zmarłych nauczycielach. Odwiedzamy w październiku ich groby.
     W 2004 r. dyrektorem placówki została Jolanta Węzik. Wraz z nią Radę Pedagogiczną tworzą: Marzena Drab, Jolanta Gadzalińska, Aleksandra Grondys, ksiądz Jerzy Kłys, Aldona Majchrzak, Elżbieta Malatyńska, Urszula Piskuła, Aneta Sienkiewicz, Lidia Soluch, Zbigniew Soluch, Ewa Szymańska i Małgorzata Bierniecka – Wypart. W 2008 r. w szkole uczy się 84 uczniów w tym 35 dziewcząt i 49 chłopców.