dzisiaj jest: 6 marca 2021. imieniny: Róża, Wiktor, Jordan
 
SP w Trębaczewie

     "Pierwsza sposobność- jak czytamy w kronice szkoły- zorganizowania i uruchomienia szkoły w Trębaczewie zdarzyła się,  gdy właściciel ziemski z pochodzenia Niemiec zbankrutował i rozparcelował ziemię między bogatych chłopów, a dworek i otaczający park, zamierzał za niską cenę, płatną w długoterminowych ratach odstąpić na cele szkolne." Niestety plan ten nie został zrealizowany pomimo usilnych starań bardziej uświadomionych mieszkańców wioski. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej ówczesny kierownik szkoły w Działoszynie Antoni Zagórski podjął się, i to z pozytywnym rezultatem, zorganizowania szkoły powszechnej w Trębaczewie. Jego staraniem wynajęto małą izdebkę na salę szkolną. Tak skromne warunki nie zniechęciły jednak uczniów do zdobywania wiadomości. Pierwszym nauczycielem w owej "placówce oświatowej" był Marian Mincer, drugim - dzielny, energiczny, pełen zapału i inicjatywy- Wincenty Piekielny, trzecim Ignacy Dziadek.
     Dalsze losy szkoły w Trębaczewie związane są z osobą Feliksa Stodulskiego, który z dniem 1 stycznia 1922 roku  rozpoczął tu pracę ze swoją przyszłą żoną Katarzyną Białowiecką- założycielką biblioteki gromadzkiej. Pomimo ciężkich początków szkoła działała, a uczniów wciąż przybywało.
     Po przeniesieniu ówczesnego kierownika szkoły w Trębaczewie - Ignacego Dziadka, jego miejsce zajął Feliks Stodulski, który obowiązki te pełnił od roku 1925, aż do wybuchu II wojny światowej.
     W okresie międzywojnia w szkole w Trębaczewie pracowało 21 nauczycieli, ale tylko dwoje z nich powróciło z wojennej zawieruchy. Byli to Feliks i Katarzyna Stodulscy. Wraz z Heleną Tyrasową podjęli oni starania o wznowienie nauczania w naszej miejscowości. Pierwszym lokum szkolnym była wynajęta od tutejszego gospodarza mała izba, następnie dla potrzeb nauczania przystosowano drewniany barak, który swoją rolę spełniał, aż do 5 września 1961 roku, kiedy to odbył się techniczny odbiór budynku nowej, murowanej szkoły. Z czasem uporządkowano teren wokół niej;  zrobiono boisko, wysadzono kasztanami aleję prowadzącą do wejścia szkoły.
     Po śmierci kierownika Feliksa Stodulskiego, w 1966 r. stanowisko to objął Józef Żuberek, a po nim Bogumił Boratyn, z którego inicjatywy najpierw gruntownie wyremontowano szkołę, a następnie - w związku z dużą ilością młodzieży szkolnej oraz reformą szkolnictwa, przystąpiono do budowy nowego skrzydła szkoły. Kontynuacji dzieła dyrektora Bogumiła Boratyna dzielnie podjęła się obecna dyrektor szkoły Maria Mostowska, którą wspiera Rada Pedagogiczna i Rada  Rodziców Szkoły Podstawowej w Trębaczewie.