dzisiaj jest: 30 maja 2020. imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
 
Aktualności
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla projektu "Otwarci na jutro"

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr sprawy MGOPS-KL-1/2009 na zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów oraz warsztatów w związku z realizacją Projektu pod nazwą "Otwarci na jutro".

     Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Global Training Centre Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, pok.201, 00-024 Warszawa. Wykonawca wybrany został w wyniku przeprowadzonych negocjacji.

     Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

                                                                        Kierownik
                                                                                  Miejsko - Gminnego
                                                             
             Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                  mgr Teresa Posmyk