dzisiaj jest: 24 stycznia 2021. imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz
 
Aktualności
"Otwarci na jutro" - kurs kosmetyki

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 16 stycznia 2009 roku złożył kolejny wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu "Otwarci na jutro" współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 143.391,00, w tym wkład własny gminy 18.836,06 zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie to kwota 179.391,00 zł.
Projekt przewiduje przeszkolenie 18 Beneficjentek.
Projekt został przyjęty do realizacji w dniu 10.03.2009 r.

     W dniu 20.04.2009 r. rozpoczęły się pierwsze szkolenia -  kurs kosmetyki z elementami wizażu, w których udział wzięło 8 Beneficjentek. Zajęcia odbywają się w Działoszynie w sali (kawiarenka) przy Hali Sportowej przy ul. Ogrodowej.

     W dniu 6 maja 2009 r. podpisano aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
Następnym etapem będą warsztaty doradztwa zawodowego, w których udział wezmą wszystkie beneficjentki Projektu. Zajęcia rozpoczną się w dniu 25 maja 2009 r. 

Biuro Projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
ul. Grota Roweckiego 1
tel. 043 84 13 656
poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 -15:30