dzisiaj jest: 30 maja 2020. imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
 
Aktualności
Szkolenia w ramach projektu "Otwarci na jutro"

     W dniu 21 września 2009 r. rozpoczęło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Otwarci na jutro”. Szkolenie ma na celu pozyskanie wiedzy i umiejętności przez 10 Beneficjentek Ostatecznych projektu kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług.

Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak :
- zasady podejmowania działalności handlowej
- marketing i reklama w handlu detalicznym
- wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej (rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka)
- organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów (zaopatrzenie i zakup towarów, organizacja gospodarki magazynowej, rozmieszczenie i przechowywanie towarów)
- wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych (kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży, wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą)
- obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży
- zawieranie transakcji sprzedaży

Szkolenie obejmuje 90 godzin zajęć.  Uczestniczki objęte są ubezpieczeniem NW, zapewnione mają materiały szkoleniowe, a także przerwy kawowe i obiadowa. Beneficjentki objęte są również wsparciem finansowym.
Po zakończeniu szkoleń z tego zakresu uczestniczki rozpoczną szkolenie dodatkowe z zakresu obsługi kas fiskalnych.