dzisiaj jest: 24 stycznia 2021. imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz
 
Aktualności
Przetarg dot. projektu "Otwarci na jutro"

     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ogłasza przetarg na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów oraz badań medycyny pracy w związku z realizacją Projektu pod nazwą Otwarci na jutro, realizowanego przez tut. OPS na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
Ogłoszenie (pdf 0,33 MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf 1,81 MB)