dzisiaj jest: 1 czerwca 2020. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
Aktualności
Zatwierdzenie wniosku "Otwarci na jutro"

     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ma przyjemność poinformować o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Otwarci na jutro” realizowanego w 2011r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania 234 390,00 zł oraz wkładem własnym w wysokości 27 510,00 zł. Projekt zakłada uczestnictwo 20 Beneficjentów Ostatecznych, (będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, osobami posiadającymi status osoby bezrobotnej oraz będące w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia.)
 
     Dla Beneficjentów Ostatecznych projektu został zaplanowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:
1. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
    - 18 godzin warsztatów aktywizacyjnych rozwijających umiejętności interpersonalne 
    - 12 godzin warsztatu stylizacji i wizażu
2. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
    - 18 godzin doradztwa zawodowego
    - 20 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego
3. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ
    - 60 godzin kursu komputerowego
    - 18 godzin warsztatu „ABC przedsiębiorczości”
    - 90 godzin kursu „handlowiec z obsługa kas fiskalnych”
    - 90 godzin kursu „pracownik administracyjno – biurowy”
    - 60 godzin kursu obsługi wózków widłowych
4. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
    - Badania medycyny pracy

Oprócz wyżej wymienionego wsparcia uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, otrzymają również materiały szkoleniowe, catering oraz wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego będącego wkładem własnym do projektu.

Rezultatem udziału w projekcie będzie podniesienie kompetencji psychospołecznych, motywacji do podjęcia zatrudnienia, wiedzy z zakresu poszukiwania pracy, a także zdobycie umiejętności zawodowych, umożliwiających zdobycie pracy.

Chętnych do uczestnictwa w projekcie zapraszamy do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn.
Rekrutacja trwa do końca kwietnia.
Chętnych serdecznie zapraszamy!