dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Jan Ryś

 Jan Ryś urodzony 1946 r., samorządowiec, działacz społeczny.


W ponad 40-letniej pracy zawodowej p. Ryś kierował się zasadą, iż efektywny samorząd i kompetentna kadra są w stanie budować  nawet od podstaw to, co zostało zniszczone. Dzięki swojej pracy i poświęceniu został doceniony nie tylko przez społeczność lokalną. W 1972 r. został Sekretarzem Gminy. Funkcję tę pełnił do 1982 r., w którym to decyzją Wojewody Sieradzkiego został powołany na Naczelnika Gminy. Następnie w 1990 r. Rada Gminy wybrała p. Rysia na stanowisko Wójta Gminy, który po uzyskaniu przez gminę praw miejskich został powołany w dniu 1 stycznia 1994 r. na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. W marcu 1994 r. Prezes Rady Ministrów powołał p. Rysia na stanowisko Wojewody Sieradzkiego. Funkcje tę pełnił przez 4 lata, następnie piastował stanowisko Wicestarosty Powiatu Pajęczańskiego. W okresie od 1 grudnia 2006 r. do 30 czerwca 30 czerwca 2007 r. pracował w Dyrekcji Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Sieradzu. Z dniem 1 lipca 2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn mgr inż. Krzysztof Piekarz powołał go na swojego Zastępcę. Na tym stanowisku pracował do końca marca 2009 r., by po 45 latach pracy przejść na zasłużoną emeryturę.

Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynił się do rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Działoszyn. Dzięki jego umiejętnością organizacyjnym na przestrzeni tych lat powstało szereg udanych inwestycji: stacja paliw w Działoszynie, mosty w Bobrownikach i Lisowicach, remizy OSP, świetlice wiejskie, boiska sportowe, kino "Warta", gminne wysypisko śmieci, sieć kanalizacyjno - wodociągowa i infrastruktura techniczna osiedli mieszkaniowych. Na szczególną uwagę zasługuje praca na rzecz klubów i organizacji sportowych jak również Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie, powiecie, województwie i kraju.

     Rada Miejska w Działoszynie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek Burmistrza MiG Działoszyn i uchwałą nr XXXI/201/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. nadała Panu Janowi Rysiowi tytuł "Zasłużony dla Miasta i Gminy Działoszyn".