dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
PROW
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013

PROJEKTY:

1) Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie

2) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosy 

3) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie 

4) Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej 

5) Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice

6) Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy

7) Utworzenie miejsca turystyczno – rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw

8) Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn

9) Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż  rzeki Warty

10) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice

11) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Trębaczew