dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie

,,Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami

i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie’’


Projekt zrealizowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’. Wniosek 02.04.2009r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a 03 września 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie Nr 00106-6922-UM0500783/09.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie instalacji elektrycznej – instalacji oświetlenia parku, instalacji elektrycznej – przebudowa linii nn, instalacji elektrycznej – przebudowa linii SN 15kV, odwodnienia terenu boiska, odwodnienia parkingów, zagospodarowania terenu – zieleni, montaż małej architektury oraz montaż placu zabaw

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 1 288 859,64 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 500 000,00 zł

- Planowany wkład własny gminy: 788 859,64 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

Budżet projektu po przetargach:

- Całkowita wartość projektu: 916 733,45 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 500 000,00 zł

- Wkład własny gminy: 416 733,45 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

Celem operacji jest poprawa ładu przestrzennego i estetyki ze względu na centralne położenie oraz poprawa warunków w zakresie rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Trębaczew, a także stanie się miejscem spotkań i organizacji imprez okolicznościowych