dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Odkrywamy świat w przedszkolu
,,Odkrywamy świat w przedszkolu"

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 60 dzieci w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt

               Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu: 49 901,00 zł

- Kwota dofinansowania: 49 901,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł


Termin realizacji: od 01-12-2009 do 31-05-2010


Grupa docelowa to 60 dzieci w wieku 5-6 lat z terenu Gminy Działoszyn, 3 nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu ,,Bajka’’ NR 1 w Działoszynie oraz 60 rodziców dzieci


 KOORDYNATOR PROJEKTU – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 ,,Bajka'' w Działoszynie – mgr Izabela Posmyk

GALERIA