dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Podróże przedszkolaków
,,Podróże przedszkolaków"

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 33 dzieci w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt

        Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu: 41 631,00 zł

- Kwota dofinansowania: 41 631,00 zł

               - Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-12-2009 do 31-05-2010

Grupa docelowa to 33 dzieci w wieku 5-6 lat z terenu Gminy Działoszyn, 3 nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu NR 2 w Działoszynie oraz 33 rodziców dzieci

KOORDYNATOR PROJEKTU – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Działoszynie – mgr Marianna Mastalerz