dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Zaczarowany wszechświat
,,Zaczarowany wszechświat"

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 34 dzieci w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt
    

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 43 241,00 zł

- Kwota dofinansowania: 43 241,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-12-2009 do 31-05-2010

Grupa docelowa to 34 dzieci w wieku 5-6 lat z terenu Gminy Działoszyn, 3 nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu NR 2 w Działoszynie oraz 34 rodziców dzieci


KOORDYNATOR PROJEKTU – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Działoszynie – mgr Marianna Mastalerz