dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Przygody małych odkrywców
,,Przygody małych odkrywców"

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 55 dzieci w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 49 746,00 zł

- Kwota dofinansowania: 49 746,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-12-2009 do 31-05-2010

Grupa docelowa to 55 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Działoszyn, 4 nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Raciszynie oraz 55 rodziców dzieci


KOORDYNATOR PROJEKTU – Dyrektor Publicznego Przedszkola  w Raciszynie – mgr Dorota Szczerkowska