dzisiaj jest: 10 lipca 2020. imieniny: Amelia, Filip, Witalis
 
Odkrywamy otaczający świat
,,Odkrywamy otaczający świat"

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 34 dzieci w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt

              Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 43 951,00 zł

- Kwota dofinansowania: 43 951,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-12-2009 do 31-05-2010

Grupa docelowa to 34 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Działoszyn, 3 nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu im. ,,Jasia i Małgosi’’ w Trębaczewie oraz 34 rodziców dzieci


KOORDYNATOR PROJEKTU – Dyrektor Publicznego Przedszkola im ,,Jasia i Małgosi'' w Trębaczewie – mgr Barbara Śliwka