dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Zaczarowany świat przedszkolaków
,,Zaczarowany świat przedszkolaków"

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 32 dzieci w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt

               Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 46 121,00 zł

- Kwota dofinansowania: 46 121,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-12-2009 do 31-05-2010

Grupa docelowa to 32 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Działoszyn, 3 nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu ,,Bajka’’ Nr 1 w Działoszynie oraz 32 rodziców dzieci


KOORDYNATOR PROJEKTU – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 ,,Bajka'' w Działoszynie – mgr Izabela Posmyk

GALERIA