dzisiaj jest: 28 lutego 2021. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
 
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosy

,,Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosy’’


Projekt zrealizowany w ramach – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’. Wniosek 17.03.2010r. złożony został do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, a 17 czerwca 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Nr 00211-6922-UM0503634/09.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej – dokończenie robót i rozbudowę oraz budowę boiska sportowego.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 646 992,03 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 397 740,00 zł

- Planowany wkład własny gminy: 249 252,03 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

  Budżet projektu po przetargach:

- Całkowita wartość projektu: 494 192,42 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 285 659,00 zł

- Wkład własny gminy: 208 533,42 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

Celem projektu jest poprawa warunków w zakresie rekreacji, sportu i wypoczynku. Utworzona świetlica stanie się miejscem spotkań i organizacji imprez okolicznościowych. Wybudowane boisko będzie służyć mieszkańcom, głównie dzieciom i młodzieży dla aktywnego spędzania czasu wolnego