dzisiaj jest: 28 lutego 2021. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
 
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie

,,Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie’’


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów. Wniosek 14.10.2010r. złożony został do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, a 20 września 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Nr 00074-6930-UM0540048/10.

Zakres rzeczowy projektu obejmował remont świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie. Remont polegał na wykonaniu robót rozbiórkowych, podłogowych, malarskich, okładzinowych oraz na wymianie stolarki. Wyposażono pomieszczenie świetlicy, pomieszczenie biurowe, oraz aneks kuchenny.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

- Całkowita wartość projektu: 42 997,28 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 24 670,56 zł

- Planowany wkład własny gminy: 18 326,72 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

  Budżet projektu po złożeniu ofert na zapytania ofertowe:

- Całkowita wartość projektu: 42 694,19 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 24 491,06 zł

- Wkład własny gminy: 18 203,11 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

Celem projektu jest aktywizacja obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego i kulturowego mieszkańców wsi. Wzrośnie poczucie identyfikacji lokalnego społeczeństwa z ich regionem, jego tradycją i wartościami. Umożliwi to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego, oraz specyfiki danego obszaru. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna i innowacyjność na terenie funkcjonowania LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty.