dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej

,,Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej’’


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów. Wniosek 19.07.2010r. złożony został do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, a 20 grudnia 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Nr 00180-6930-UM0540224/10.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w sprzęt komputerowo – multimedialny oraz meble.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 15 165,69 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 7 312,29 zł

- Planowany wkład własny gminy: 7 853,40 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

  Budżet projektu po złożeniu ofert na zapytania ofertowe:

- Całkowita wartość projektu: 11 755,00 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 6 689,94 zł

- Wkład własny gminy: 5 065,06 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do informacji turystycznej dla mieszkańców regionu oraz odwiedzających turystów. Ponadto przyczyni się do promocji regionu, rozwoju turystyki oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty.