dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice

,,Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Lisowice’’


Projekt realizowany w ramach – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek 24.11.2010r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a 31 marca 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie Nr 00225-6930-UM0530042/10.

Zakres rzeczowy projektu obejmowa wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie okablowania oraz instalacji elektrycznych, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji C.O. i wentylacji oraz wykonanie kotłowni.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 493 280,79 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 303 244,00 zł

- Planowany wkład własny gminy: 190 036,79 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

  Budżet projektu po przetargach:

- Całkowita wartość projektu: 315 911,19 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 176 496,00 zł

- Planowany wkład własny gminy: 139 415,19 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

Celem inwestycji jest poprawa warunków społecznych oraz w zakresie rekreacji, sportu i turystyki oraz wypoczynku. Rozbudowanie i przebudowanie świetlicy pozwoli na dostosowanie jej do użytku dla mieszkańców miejscowości Lisowice. Budynek ten będzie miejscem spotkań dla mieszkańców, społeczność lokalna będzie mogła się integrować, kultywować tradycję, kulturę, folklor i sztukę ludową, szerzyć kulturę kulinarną, upowszechniać kulturę fizyczną sportu i rekreacji.