dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Uwierzyć w siebie
,,Uwierzyć w siebie"

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 49 dzieci z terenu Gminy Działoszyn w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt przy współudziale nauczycieli i rodziców.

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 49 852,00 zł

- Kwota dofinansowania: 49 852,00 zł

               - Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-09-2010 do 31-12-2010

Grupa docelowa to 49 uczniów uczęszczających do gimnazjum w wieku 13-14 lat w tym 27 dziewcząt i 22 chłopców oraz 49 rodziców dzieci i 2 nauczycieli z terenu Gminy Działoszyn


KOORDYNATOR PROJEKTU - Pan Bogdan Mastalerz

GALERIA