dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Możesz wszystko
,,Możesz wszystko''

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 44 dzieci z terenu Gminy Działoszyn w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt przy współudziale nauczycieli i rodziców.

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 48 002,00 zł

- Kwota dofinansowania: 48 002,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł


Termin realizacji: od 01-09-2010 do 31-12-2010

Grupa docelowa to 44 uczniów uczęszczających do gimnazjum w wieku 13-14 lat w tym 24 dziewcząt i 20 chłopców oraz 44 rodziców dzieci i 2 nauczycieli z terenu Gminy Działoszyn


KOORDYNATOR PROJEKTU - Pani Zofia Górczyńska

GALERIA