dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Genialny gimnazjalista
,,Genialny gimnazjalista"

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 40 dzieci z terenu Gminy Działoszyn w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt przy współudziale nauczycieli i rodziców.

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 45 882,00 zł

- Kwota dofinansowania: 45 882,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-09-2010 do 31-12-2010


 Grupa docelowa to 40 uczniów uczęszczających do gimnazjum w wieku 13-14 lat w tym 18 dziewcząt i 22 chłopców oraz 40 rodziców dzieci i 2 nauczycieli z terenu Gminy Działoszyn

KOORDYNATOR PROJEKTU - Pani Dorota Piekarz 


GALERIA