dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Dobry start
,,Dobry start"

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 47 dzieci z terenu Gminy Działoszyn w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt przy współudziale nauczycieli i rodziców.
 

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 49 357,00 zł

- Kwota dofinansowania: 49 357,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-09-2010 do 31-12-2010

Grupa docelowa to 47 uczniów uczęszczających do gimnazjum w wieku 13-14 lat w tym 22 dziewcząt i 25 chłopców oraz 47 rodziców dzieci i 2 nauczycieli z terenu Gminy Działoszyn

KOORDYNATOR PROJEKTU - Pan Bogdan Mastalerz

GALERIA