dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Start w przyszłość
,,Start w przyszłość"

Projekt zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej 45 dzieci z terenu Gminy Działoszyn w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt przy współudziale nauczycieli i rodziców.

         Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 48 307,00 zł

- Kwota dofinansowania: 48 307,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-09-2010 do 31-12-2010


Grupa docelowa to 45 uczniów uczęszczających do gimnazjum w wieku 15 lat w tym 20 dziewcząt i 25 chłopców oraz 45 rodziców dzieci i 2 nauczycieli z terenu Gminy Działoszyn

KOORDYNATOR PROJEKTU - Pan Arkadiusz Górczyński

GALERIA