dzisiaj jest: 10 lipca 2020. imieniny: Amelia, Filip, Witalis
 
Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie


"Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie,

inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego

– produktu turystycznego województwa łódzkiego"

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego


Miasto i Gmina Działoszyn zrealizowała projekt w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna

W wyniku realizacji projektu została wybudowana:

  • Baza turystyczno – rekreacyjna w sposób racjonalny odpowiadająca na potrzeby rozwoju gminy w zakresie poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu Zakola rzeki Warty. Będzie to Centrum Obsługi Turystycznej, które ma łączyć podstawowe funkcje bazy noclegowej dla turystów, funkcje związane z promocją miasta oraz w przyszłości funkcje bazy noclegowej dla obiektu pływalni,
  • Przystań Kajakowa, która stworzy dogodne i zarazem atrakcyjne warunki do spływów kajakowych możliwością zacumowania, wypoczynku i zwiedzania miejscowości Działoszyn oraz pięknych okolic miasta.
  • Punkt Informacji Turystycznej, który będzie dostarczał informacji o atrakcjach turystycznych oraz pełnił zadania zawiązane z rezerwacją miejsc noclegowych zarówno hotelu jak i innych miejsc na terenie gminy.

     Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 7 810 707,75 zł

- Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 858 030,81 zł

- Planowany wkład własny gminy: 1 952 676,94 zł

    Budżet projektu po przetargach:

- Całkowita wartość projektu: 5 328 081,14 zł

- Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 528 868,97 zł

- Wkład własny gminy: 799 212,17 zł

Celem głównym jest wkład w wielofunkcyjny rozwój gospodarczy i społeczny obszaru Zakola Rzeki Warty oraz:

  • Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu rzeki Warty poprzez wykorzystanie naturalnych atutów środowiska naturalnego
  • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i alternatywnych form działalności pozarolniczej w sektorze usług turystycznych
  • Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców, poprzez poprawę dostępności sportu, rekreacji oraz rewitalizacja przestrzeni publicznej.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

KONTAKT:

Miasto i Gmina Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn

tel. 43 841 31 77, fax. 43 841 36 80