dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Ewidencja Ludności, pok. nr 113
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

O wydanie zaświadczenia zwraca się osoba, która utraciła dowód osobisty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 113
tel. (0 43) 84 37 473

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2001 r. /Dz.U. Nr 112 poz.1182/ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. /Dz.U. Nr 56 poz. 550/

UWAGI:

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomi o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.