dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Otwarte drzwi do Europy

    ,,Otwarte drzwi do Europy"


Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Głównym celem projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia wśród 220 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Działoszynie.

        Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 300 000,00 zł

- Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

               - Wkład własny gminy: 0,00 zł

Termin realizacji: od 01-03-2010 do 31-08-2011

Grupa docelowa 220 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Działoszynie w wieku 7-13 lat.