dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Zameldowanie na pobyt stały

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Ewidencja Ludności, pok. nr 113
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Każda zobowiązana do zameldowania się osoba lub jej prawny pełnomocnik

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz zgłoszenia pobytu stałego można otrzymać w Ewidencji Ludności lub pobrać ze strony internetowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", potwierdzony przez właściciela lub najemcę lokalu,
  • dowód osobisty,
  • osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
  • książeczka wojskowa,
  • udokumentowanie własności lub najmu lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) i oświadczenie najemcy lub właściciela o przebywaniu osoby, która chce się zameldować.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 113
tel. (0 43) 84 37 473

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 5, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./

UWAGI:

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem 4 doby, licząc od dnia przybycia.
Zameldowanie w lokalu służy wyłacznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu.