dzisiaj jest: 30 maja 2020. imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
 
O projekcie

Cele projektu "Odnawialne źródła energii":

1. popularyzacja odnawialnych źródeł energii wśród młodzieży,

2. rozszerzaniewiedzy na temat korzyści płynących z rozwoju rynku energetyki odnawialnej,

3. motywowanie uczniów, nauczycieli orazx społeczności lokanlnej do zainteresowania edukacją ekologiczną,

4. towrzenie klimatu sprzyjającego realizacji nowych inwestycji mających wykorzytanie OŹE.  

W najbliższych latach należy oczekiwać szybkiego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wynika tyo z korzyści jakie przynosi ich stosowanie - zwiększenie poziomu bezpieczństwa energetycznego, jak również korzyści ekologiczne przejawiające się zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla.
Udział w projekcie umożliwi młodym ludziom zdobycie wiedzy i umiejętnośći niezbędnych do podejmowania działań w zakresie poprawy stanu środowiska. Pozwoli też na podnoszenie stanu świadomości ekologicznej oraz promocję zagadnień dotyczacych ekologii, w w szczególnośći poszukiwania odnawialnych źródeł energii w naszym regionie.
Poprzez realizację Projektu zapewniona zostanie również promocja trwałości środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Konkursy w ramach projektu "Odnawialne źródła energii":
- Konkurs plastyczny "Ekologia w Moim Regionie - Odnawialne Źródła Energii" skierowany jest do dzieci z przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
- Konkurs na broszurę "Energia odnawialna jak z niej koszystać" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gminazjów z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
- Konkurs na fotoreportaż "Energia przyszłości w obiektywie" dla uczestników eko szkoły w Zakopanem.
- Akcja edukacyjna "Posadź roślinę energetyczną", której celem jest edukacja w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystania biomasy pochodzącej z upraw roślin energetycznych.
Konkursy planuje się przeprowadzić w maju 2010 r., natomiast rozdanei nagród i ogłoszenie wyników odbędize sę 6 czerwca 2010 r. w czasie Pikniku Ekologicznego w Parku Strażaka w Działoszynie. Adresowany jest on do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. Uczestnicy otrzymają zaproszenie do ucziału w pikniku.
Program Pikniku Ekologicznego:
16.00. - Zbiórka uczestników w Parku Strażaka w Działoszynie
16.00 - 19.00 - prezentacje projektów, rozstrzygnięcie i rodzanie nagród w konkursach

Wycieczki zaplanowane w ramach projektu - do Uniejowa i Zakopanego - umożliwią młodzieży porównanie wykorzystania odnawialnych źródeł enegrii w różnych rejonach naszego kraju.

Szczegółowy opis efektu ekologicznego, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:
- Zwiększenie świadmości ekologicznej społeczeństwa - dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
- Zainspirowanie młodzieży do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących OŹE
- Zdobycie wiedzy o korzyściach płynących z wykorzystania OŹE
- Zastosowanie zdobytej wiedzy ekologicznej w praktyce
- Rozbudzenie postawy opiekuńczej wobec środowiska
- Poznanie alternatywnych źródeł energii bardziej przyjaznych dla środowiska
- Kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży
- Promowanie nauczania poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach przy wykorzystaniu technologii informatycznych
- Rozpowszechnianie tematyki ekologicznej dzięki dystrybucji materiałów szkoleniowych.

Bezpośredni uczestnicy zadania: około 80 uczniów

Całkowity koszt projektu: 22 410,00 zł

Kwota dotacji: 13 410,00 zł

Termin realizacji: do dnia 31.07.2010 r.

Finansowanie

Zadanie Projekt ekologiczny "Odnawilane źródła energii" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi