dzisiaj jest: 1 czerwca 2020. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
O projekcie

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu o datacje na zadania dziadziny Edukacja Ekologiczna „Przyszkolne ogródki dydaktyczne”

Nazwa zadania – „Zielony zakątek”  Gimnazjum w Trębaczewie

Całkowita wartość projektu - 34 486,35 zł

Wartość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - 24 084,00 zł

Data zakończenia realizacji zadania – 31.10.2011 r.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego w celu stworzenia ogródka na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej wraz z programem edukacyjnym opartym na wykorzystaniu powstałego ogródka.

Opis ogródka dydaktycznego

Na obszarze ogródka dydaktycznego zaprojektowano posadzenie krzewów iglastych i liściastych, wzdłuż zachodniej granicy działki, które w przyszłości utworzą zieloną  ścianę. Południowa część ogródka zostanie obsadzona pnączami oraz bylinami i ziołami o zróżnicowanym pokroju oraz ubarwieniu. Od wschodniej strony działki znajduje się ścieżka żwirowa prowadząca do zadaszonej pergoli, w której zaplanowano zieloną klasę. W jej wnętrzu umieszczone będą botaniczne tablice edukacyjne. W środku forum dydaktycznego znajduje się stanowisko roślin chronionych. W ogrodzie zaplanowano poidełko dla ptaków, miejsce na kompostownik i stację meteorologiczną. W części północno-zachodniej zaprojektowano kwaterę zbóż i roślin jednorocznych. Centralną części działki stanowi trawnik – miejsce przeznaczone na odpoczynek i relaks.

Opis programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu ogródka przyszkolnego

Ogród przyszkolny jest wspaniałym uzupełnieniem pracowni biologicznej. Wielu pedagogów podkreślało walory edukacyjne  i wychowawcze pracy w ogrodzie, w początku XX wieku polski botanik prof. Władysław Szafer, w książce „Ogrody szkolne”, prezentował szerokie możliwości wykorzystania ich w nauczaniu przyrody i biologii. Można go wykorzystywać w różnych dziedzinach edukacji: polonistycznej, matematycznej, geograficznej, chemicznej, plastycznej, technicznej i ruchowej. Także dziś wielu nauczycieli nie wyobraża sobie skutecznej i ciekawej edukacji przyrodniczej czy ekologicznej bez zajęć terenowych, jednak nie przekłada się to na ilość istniejących przy szkołach ogródkach dydaktycznych, które dają o wiele więcej możliwości... Stwarzają uczniom warunki do poznania różnych gatunków roślin, wymagań glebowych i zasad pielęgnacji. Umożliwiają również poznanie gatunków chronionych, różnorodność ich budowy morfologicznej i wielu nowych terminów przyrodniczych. Pozwalają na przeprowadzenie licznych badań  i eksperymentów. Zajęcia w ogrodzie przyszkolnym przyczynią się do działania na rzecz środowiska lokalnego, a także podejmowania celowej działalności praktycznej dotyczącej uprawy roślin ogrodowych, jak też ochrony naturalnego środowiska człowieka. Zielony ogród łagodzi zachowania agresywne, nasze zmęczenie i irytację.

"Zielone pracownie” to najlepsza forma kontaktu z przyrodą oraz podejmowania działań, sprawiających mnóstwo satysfakcji, radości, przyjemności i przede wszystkim kształtujących osobowość ekologiczną młodych ludzi, tak ważną w obecnym czasie.

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany  w wyniku realizacji zadania

Upowszechnianie zachowań proekologicznych i wzorców działania w zakresie urządzania przestrzeni przydomowej;
Możliwość twórczego uczestnictwa w przekształcaniu krajobrazu;
Uwrażliwienie dzieci i mieszkańców wsi na piękno otaczającej przyrody;
Zastosowanie zdobytej wiedzy ekologicznej w praktyce;
Kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży;
Wzbogacenie wiedzy uczniów w tematyce pogody i klimatu;
Promowanie nauczania poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach przy wykorzystaniu technologii informatycznych;
Zrozumienie zależności istniejących w przyrodzie i związków człowieka z naturą.

Finansowanie

Zadanie "Zielony Zakątek" Gimnajum w Trębaczewie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi