dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Historia

11.02.2011 r. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs o dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna – „Przyszkolne ogródki dydaktyczne”. Konkurs skierowany jest do publicznych przedszkoli i szkół: podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w imieniu których z wnioskiem o dotację może wystąpić jednostka samorządu terytorialnego – organ prowadzący placówkę.

15.03.2011 r. - Miasto i Gmina Działoszyn złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu o datacje na zadania dziadziny Edukacja Ekologiczna „Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie”

05.05.2011 r. – Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji na zadanie Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie do wysokości 26 775,00 zł – Uchwała 499/2011 Zarządu

16.05.2011 r. – Miasto i Gmina Działoszyn dostaje oficjalne pismo z WFOŚiGW w Łodzi informujące
o przyznaniu dotacji w wysokości 26 775,00 zł na zadanie Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie

08.07.2011 r. – Miasto i Gmina Działoszyn podpisała umowę na wykonanie przyszkolnego ogródka dydaktycznego.

01.08.2011r. – podpisano umowę dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi a Miastem i Gminą  Działoszyn na dofinansowanie zadania  Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie”

29.09.2011r. – zakończono prace przy wykonaniu ogródka dydaktycznego.

01.08.2011r. – podpisano umowę dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi a Miastem i Gminą  Działoszyn na dofinansowanie zadania  Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie"

Niebawem ruszą prace w terenie. Przybliżony termin - wrzesień 2011 r.