dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Wypis i wyrys
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument niezbędny do takich czynności jak: uzyskanie pozwolenia na budowę, podział czy scalenie działki. Jest też źródłem informacji na temat możliwości wykorzystania nieruchomości, którą np. planujemy kupić.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
II piętro pokój nr 214
telefon – 43 8437463

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek (dostępny również w Wydziale)
2. Załączniki:
- kserokopia z mapy ewidencyjnej terenu objętego wnioskiem

OPŁATY:
od wypisu:
   - do 5 stron 30 zł
   - powyżej 5 stron 50 zł

od wyrysu:
   - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł
nie więcej niż 200 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 14 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).

 Wniosek do pobrania