dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy

,Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy’’


Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów. Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty 17.05.2011 roku, a 14 lutego 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie operacji.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie placu zabaw składającego się z 13 elementów.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 40 223,46 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 22 891,40 zł

- Planowany wkład własny gminy: 17 332,06 zł

  Budżet projektu po przetargu zgodny z umową o dofinansowanie Nr 00457-6930-UM0540181/11

- Całkowita wartość projektu: 29 161,00 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 14 113,82

- Wkład własny gminy: 15 047,18 zł

Celem projektu jest poprawa życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz poprawienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.