dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn
,,Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw
w miejscowości Raciszyn’’


Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów. Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty 17.05.2011 roku, a 14 lutego 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie operacji.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie placu zabaw składającego się z 12 elementów.

         Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 38 950,41 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 22 166,90 zł

- Planowany wkład własny gminy: 16 783,51 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

  Budżet projektu po przetargu zgodny z umową o dofinansowanie Nr 00457-6930-UM0540181/11:

- Całkowita wartość projektu: 29 371,00 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 14 113,82 zł

- Planowany wkład własny gminy: 15 257,18 zł

Celem projektu jest poprawa życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz poprawienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.