dzisiaj jest: 28 lutego 2021. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
 
Utworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw

,,Utworzenie miejsca turystyczno – rekreacyjnego

w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw’’


Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów. Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty 17.05.2011 roku, a 14 lutego 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie operacji.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie placu zabaw składającego się z 13 elementów.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 40 223,46 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 22 891,40 zł

- Planowany wkład własny gminy: 17 332,06 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

  Budżet projektu po przetargu:

- Całkowita wartość projektu: 30 830,85 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 14 113,82 zł

- Planowany wkład własny gminy: 16 717,03 zł

Celem projektu jest poprawa życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz poprawienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.