dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty

Zagospoadarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty


    Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’. Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty 10.07.2012 r.,  a 08 lutego 2013 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00887-6930-UM0530096/12.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie i montaż w miejscowościach Lisowice i Bobrowniki drewnianych urządzeń (altan, ławeczek, stojaków itp.), zakup toalet przenośnych, budowę boiska do siatkówki plażowej, utworzenia miejsc na ognisko, wykonanie plaży oraz zagospodarowanie zielenią i oznakowanie.

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 195 310,27 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 127 030,00 zł

- Planowany wkład własny gminy: 68 280,27 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)


Celem zadania jest promocja regionu, rozwój turystyki oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty.