dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Trębaczew

,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Trębaczew"


Projekt dofinansowany w ramach – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 06 czerwca 2011 roku, a 19 kwietnia 2013 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00245-6921-UM0501879/11

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej, Szkolnej i Traktorowej oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej (kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową).

Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 1 282 726,04 zł

- Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 782 150,00 zł

- Planowany wkład własny gminy: 500 576,04 zł ( w tym podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym)

Celem projektu jest poprawa podstawowych usług miejscowości Trębaczew, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co spowoduje społeczno – gospodarczy rozwój i wpłynie na poprawę warunków życia oraz działalności gospodarczej.