dzisiaj jest: 10 lipca 2020. imieniny: Amelia, Filip, Witalis
 
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu
,,Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie
w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka , Działanie II.2 Gospodarka odpadami


W ramach bezpośredniej realizacji projektu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:
   
  • usunięcie kolizyjnych drzew i krzewów,

  • niwelacja terenu i ukształtowanie bryły składowiska

  • wykonanie instalacji do odgazowywania biernego

  • wykonanie wielowarstwowego uszczelniania powierzchni wysypiska,

  • wykonanie drenażu odwadniającego wraz z drenażem rozsączającym,

  • rozścielenie warstwy humusu,

  • nasadzenie roślinne – założenie trawnika,

  • prace pielęgnacyjne,

  • wykonanie nasadzeń i krzewów


 Budżet projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

- Całkowita wartość projektu: 1 729 696,03 zł

 

- Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 470 241,63 zł

 

- Planowany wkład własny gminy: 259 454,40 zł


 Budżet projektu po przetargach:
 

- Całkowita wartość projektu: 1 080 703,62 zł

 

- Planowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 918 598,08 zł

 

- Planowany wkład własny gminy: 162 105,54 zł