dzisiaj jest: 4 marca 2021. imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
 
PWiOwS
Program ,,Warzywa i owoce w szkole"

Program ma na celu przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą,. Ma też ukształtować wśród dzieci nawyki żywieniowe, polegające na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Projekt zakłada, iż każde dziecko uczęszczające do klas 1-3 szkoły podstawowej ma możliwość bezpłatnego spożywania porcji warzyw i owoców.

Program obejmuje spożycie porcji warzyw lub owoców przez dwa dni w tygodniu, za wykluczeniem ferii oraz świąt.

W roku szkolnym 2012/2013 r Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie aktywnie uczestniczyła w programie „Warzywa i owoce w szkole”, współfinansowanym przez budżet UE oraz Agencję Rynku Rolnego.

Owoce wydawane były dzieciom na stołówce szkolnej we wtorki oraz czwartki
o godz. 9.40 podczas drugiej przerwy międzylekcyjnej.

Program obejmuje 108 uczniów szkoły.

Roczna kwota: 6 000 zł

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw, a także popularyzowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , łączna liczba porcji warzyw i owoców otrzymanych przez dziecko w roku szk. 2012/13 wyniosła 47.