dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

Głównym celem projektu było wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Nauczyciel przeprowadza w klasie pierwszej 50 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 7 tysięcy złotych. W ten sposób w szkole tworzona jest "Gardnerowska" strefa edukacyjna pod nazwą  Ośrodek Zainteresowań. W każdym takim Ośrodku dzieci mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

               Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu 10 000,00 zł

- Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

- Wkład własny gminy: 0,00 zł

Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizatorem jest Grupa Edukacyjna S.A. Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.