dzisiaj jest: 1 czerwca 2020. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
"Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn"

26 lipca 2016 r. Miasto i Gmina Działoszyn podpisało z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu ”Ścieżka dydaktyczna – Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn”.

Całkowita wartość projektu: 302 596,06 zł

Dofinansowanie z RPO WŁ: 147 247,68

Partner projektu: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń

 

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki dydaktycznej. Projekt obejmuje budowę 14 stanowisk dydaktycznych wraz z tablicami inf. i kierunkowskazami, wykonanie miejsc odpoczynku i miejsc postojowych dla pojazdów silnikowych i rowerów oraz ustawienie elementów małej architektury wzdłuż ścieżki dydaktycznej. Ścieżka będzie przebiegała głównie przez malownicze, cenne przyrodniczo i krajobrazowo, tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane w obszarze Miasta i Gminy Działoszyn. Trasa ścieżki będzie biegła na długości około 19 km po drogach oraz wyznaczonych ścieżkach turystycznych. W celu uzyskania oczekiwanej funkcjonalności i użyteczności projektu zaplanowano wzbogacenie infrastruktury ścieżki i elementów małej infrastruktury w Interaktywne szkolenie terenowe poprowadzone przez projektowaną Ścieżkę Dydaktyczną zwane inaczej „grą terenową” Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez:

1.Opracowanie, wydanie i udostępnianie przewodnika wraz z mapą projektowanej ścieżki;

2.Opracowanie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej przeprowadzenie interaktywnej, zadaniowej „gry terenowej” prowadzącej przez projektowaną ścieżkę dydaktyczną.

Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji środowiska Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu geologicznego „Węże” poprzez budowę ścieżki dydaktycznej wraz z tablicami informacyjnymi i kierunkowskazami, wykonanie miejsc odpoczynku i miejsc postojowych dla pojazdów silnikowych i rowerów, ustawienie elementów małej architektury, oraz udostępnienie tradycyjnych i interaktywnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Beneficjentami będą turyści i odwiedzający MiG Działoszyn, a także jej mieszkańcy.