dzisiaj jest: 29 listopada 2020. imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

8 września 2016 r. Miasto i Gmina Działoszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Całkowita wartość projektu wynosi 1 635 813,92 zł, w tym dofinansowanie: 1 111 949,01 zł.

Przedmiotem projektu jest głęboka (kompleksowa) modernizacja energetyczna 5 budynków użyteczności publicznej w gminie Działoszyn:

  1. Przedszkola Publiczne w Raciszynie,

  2. Przedszkola Publicznego w Trębaczewie,

  3. Szkoły Podstawowej w Szczytach,

  4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciszynie,

  5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytach.

Przedsięwzięcie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. W wyniku modernizacji źródeł ciepła, docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (w zależności od obiektu) nastąpi ograniczenie strat ciepła, co doprowadzi do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie wszystkie działania pozwolą na budowę bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Miasta  i Gminy Działoszyn oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój lokalnej infrastruktury użyteczności publicznej.