dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Wydawanie odpisów aktów

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 110
w godzinach: poniedziałek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego,  osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego (rodzie, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd opiekuńczy) oraz każdego kto wskaże w tym interes prawny, jak również organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz można otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dowód osobisty.

OPŁATY:

Opłata skarbowa w postaci znaczków, które można nabyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn:

  • za odpis zupełny aktu - 33 zł,
  • za odpis skrócony aktu - 22 zł.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 110
tel. (0 43) 84 37 474

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po złożeniu wymaganych dokumentów odpisy aktu stanu cywilnego wydawane są na miejscu przy zgłoszeniu. Odbiór odpisów może nastapić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty listem poleconym.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 79 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004, Nr 161 poz. 1688).

UWAGI:

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
  • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).