dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Wpisanie do polskich ksiąg treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 110
w godzinach: poniedziałek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

FORMULARZ WNIOSKU:

Pisemny wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dokument stwierdzający tożsamość,
  2. oryginał aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
  3. odpis aktu stanu cywilnego
  • przy wpisie aktu urodzenia dziecka: odpisy aktów  urodzenia rodziców;
  • przy wpisie aktu małżeństwa: odpisy aktów urodzenia małżonków.

OPŁATY:

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn:

  • za decyzję - 50 zł

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 110
tel. (0 43) 84 37 474

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem kierownika USC w Działoszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004, Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.).

UWAGI:

brak